sobota, 4 czerwca 2011

Pośród piasków pustyni

Wczoraj mieliśmy spotkanie w "Strategu". Opracowaliśmy plany na następnego Grenadiera, czyli na najbliższy rok działalności naszej ekipy. Motywem przewodnim będzie pustynia. Chcemy przygotować kilka scenariuszy rozgrywających się między palmami i piaskami. Jak zwykle przygotujemy przynajmniej dwa stoły. Pierwszy będzie w klimatach afrykańskich podczas Drugiej Wojny Światowej. Tym razem chcemy rozegrać kilka szybkich potyczek lub małych bitew z udziałem oddziałów specjalnych jak LRDG czy Branderburczycy. Drugi stół będzie poświęcony potyczkom w Iraku podczas kampanii w 2003 roku. Musimy przygotować sporo pustynnych terenów. Ponadto chcemy opracować w "Strategu" projekty poboczne - takie swoiste wentyle bezpieczeństwa dla naszej psychiki :) Pierwszy projekt to " Wojny Diadochów i Wojny Syryjskie" - starożytne kampanie rozgrywające się pośród piasków Egiptu i Syrii. Drugim tematem pobocznym będzie mini kampania w klimatach Pulp/Horror w czasie Drugiej Wojny Światowej, w której oddziały LRDG lub DAK zetkną się z tajemniczymi kultami lub starożytnymi potwornościami z zapomnianych grobowców. Zapowiada się gorący rok :)

Yesterday we had the meeting in "Strateg". We made some plans for next "Grenadier" i.e. for the nearest year. The leitmotif will be a desert. We are planning to prepare a lot of sceanarios among the palm trees and the sands. As always we will make at least two gaming tables. First one will be the African setting for World War II. This time we want to play some fast skirmish actions or small battles of special forces such like LRDG patrols or Branderburgers' battlegroups. The second setting will be dedicated for scenarios played in Iraq during the 2003 campaign. We must prepare some desert terrains. Also we want to prepare in "Strateg" the secondary projects - the safety valves for our mental health :) The first project is "The Diadoch and Syrian Wars" - the ancient campaign between the sands of Egypt and Syria. The second one will be a Weird War/Pulp/Horror mini-campaign played between LRDG or DAK units and Egyptian mysterious cultists and ancient horrors from the forgotten tombs. It promises to be a warm year :)

Nowy projekt - StarożytnośćZaczynamy nowy projekt - wojny prowadzone przez spadkobierców Aleksandra Macedońskiego pomiędzy sobą oraz z Rzymem czyli Wojny Diadochów, Wojny Macedońskie i Wojny Syryjskie.
Skala figurkowa - oczywiście 20mm. Przelicznik - 1/50.


Szczegóły wkrótce! :)

We're starting a new  "club project" - The Diadoch Wars. All about Alexander's Successors and the clashes between them. All in 20mm scale. Figure representation 1:50. It's gonna be bloody...

Stay tuned for more ! :)