piątek, 20 listopada 2015

Wywiad z Craigiem Cartmellem

Dziś prezentujemy wywiad z Caigiem Cartmellem, współautorem m.in. In Her Majesty's Name oraz innych gier skirmishowych. Craig jest również aktywnym członkiem wielu grup wargamingowych na Facebooku.
***

Codename (CW): Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z grami figurkowymi?
Craig Cartmell (CC): Pochodzę z wojskowej rodziny i zawsze interesowałem się historią wojskowości. Zacząłem bawić się w wargaming w 1974 roku kiedy znalazłem książkę na ten temat autorstwa Donalda Featherstone'a, a w 1976 w grę fabularną D&D. I tak przez następne czterdzieści lat grałem w Dungeons & Dragons :)

CW: How it began your adventure with tabletop games?
CC: I come from a military family and have always been interested in military history. I began wargaming in 1974 when I found a copy of Donald Featherstone's book on the subject and roleplaying in 1976 with D&D. So next year I shall have been playing D&D for forty years :)

CW: Napisałeś zasady In the Emperor's Name. Jaka jest historia tej gry?
CC: Uwielbiam uniwersum WH40K stworzone przez Games Workshop i przede wszystkim powieści z serii Eisenhorn i Ravenor. Byłem jednak tak bardzo zawiedziony skirmishowymi zasadami GW Inquisitor, że postanowiłem napisać swoje własne. Pierwsza edycja była napisana na szybko, była pełna niedopowiedzeń i dziur, ale większa część użytkowników forum Forge of War pomogła mi przepisać zasady i rozszerzyć je do drugiej edycji. Trzecia edycja jest autorstwa mojego przyjaciela Gavina Browna i jest jak na razie najlepsza.

CW: You have written In the Emperor's Name. What is the history of this game?
CC: I love the W40K universe created by Games Workshop and especially the Eisenhorn and Ravenor novels. I was so disappointed by GW's Inquisitor skirmish rules that I decided to write my own.
The first edition was quick and dirty and full of holes, but many Forge of War community members helped me rewrite and expand them into the second edition. The third edition is the work of my friend Gavin Brown and is the best one yet.

CW: Następne było In Her Majesty's Name. Opowiedz nam o publikacji tej gry przez wydawnictwo Osprey.
CC: Philowi Smithowi, edytorowi Osprey Wargames, spodobały się zasady In the Emperor's Name i zapytał mnie czy nie napisałbym steampunkowej wersji. Razem z moim przyjacielem Charles'em napisaliśmy wersję wiktoriańskiego sci-fi. Pierwszy nakład IHMN wyprzedał się zanim jeszcze został wydrukowany tak więc dodruk zasad był niezbędny aby sprostać zapotrzebowaniu. W owym czasie były to najpopularniejsze zasady wargamingowej serii OWG i w ciągu następnych 18 miesięcy napisaliśmy i opublikowaliśmy dwa dodatki. Było to coś czego Osprey Wargames nigdy nie zrobił do jakiegokolwiek zestawu zasad z serii OWG.

CW: Next was In Her Majesty's Name. Tell us about publication of this game by Osprey.
CC: Phil Smith the editor of Osprey Wargames liked In the Emperor's Name and asked me to write a steampunk version. My friend Charles and I then wrote a set of Victorian Science Fiction rules.
Well the IHMN rules sold out before they were even published so a second print run was required to cope with the demand. It was the most popular book in the OWG series at the time and over the next 18 months we wrote and puiblished two supplements - something they have not done since for any rules set.

CW: Jakie są Twoje przyszłe plany związane z IHMN?
CC: W przyszłym roku mamy zamiar opublikować gotycką wersję IHMN przenosząc grę w wiktoriański gotycki horror i rozszerzając zasięg gry aż po wschodnią Europę zwłaszcza w mroczne i niebezpieczne Imperium Austro-Węgierskie. 

CW: What are you planning further with IHMN?
CC: Later next year we shall publish IHMN Gothic taking the game into the realms of Victorian Gothic Horror and expanding the coverage of the game to eastern Europe and especially the dark and dangerous Austro-Hungarian Empire.

CW: Twoja ostatnia gra to Daisho. Czy założyłeś swoje własne wydawnictwo?
CC: Kiedy Osprey powiedział, że nie może opublikować żadnych naszych gier aż do 2016r. zdecydowaliśmy się na własną markę - The Ministry of Gentlemanly Warfare. Marka ta jest w całości finansowana przez nas. Nasz znajomy Nick Eyre z Northstar Miniatures powiedział, że może sprzedawać zasady Daisho dla nas i tak nawiązaliśmy współpracę.
Daisho to pierwsza gra wydana przez MoGW.

CW: Your last game is Daisho. You founded his own publishing company?
CC: When Osprey said they could not publish any more of our games until at least 2016 we set up our own imprint - The Ministry of Gentlemanly Warfare. This is completely self-financed. Our friend Nick Eyre at Northstar Miniatures kindly said he would sell it for us.
Daisho is the first book to be published by the MoGW.
CW: Czy zasady Daisho są podobne do zasad Ronina wydawnictwa Osprey?
CC: Ronin to doskonale napisane zasady dla Ospreya przez utalentowanego Craig'a Woodfield'a. Oba zestawy zasad są skirmishem. Ronin jest klasycznym skirmishem skupiającym się na bardzo dokładnym i historycznym odwzorowaniu średniowiecznej Japonii. Daisho jest narracyjnym skirmishem, który może być sportretowany na trzech płaszczyznach - historycznym ("Kagemusha"), heroicznym ("Siedmiu Samurajów", "13 zabójców") lub legendarnym ("47 roninów").

CW: Daisho is similar to Ronin from Osprey?
CC: Ronin is an excellent game written for Osprey by the talented Craig Woodfield. Both are skirmish games. Ronin is a classic skirmish game and is focused on a very accurate and historical portrayal of medieval Japan. Daisho is a narrative skirmish game which can be played at three levels - historical ("Kagemusha"), heroic ("Seven Samurai", "13 Assassins") or legendary ("47 Ronin").
CW: Twoim następnym tytułem będzie Blood Eagle Skirmish Game. Opowiedz nam o nim.
CC: Blood Eagle jest kolejnym narracyjnym skirmishem osadzonym w IX-X wiecznej Europie, klasycznej erze Wikingów. Zasady będą pokrywały teren Brytanii, Skandynawii i północnej Europy. W przyszłości może zdecydujemy się na publikację materiałów pokrywających południową Europę, Rosję i świat Arabii.
Podobnie jak Daisho, Blood Eagle będzie miał trzy płaszczyzny rozgrywki - historyczny heroiczny i legendarny. Tak więc będzie można zagrać wikińską bandą atakującą Saksonów i Franków lub rozprawiającą się z Jotunami (Mroźnymi Gigantami) i Draugrami (Nieumarłymi).
Blood Eagle ma się ukazać wiosną 2016r.
Wartym uwagi jest fakt, że IHMN, Daisho i Blood Eagle dzielą te same główne zasady są więc ze sobą kompatybilne. Jeśli ktoś będzie chciał zagrać podróżnika w czasie może spokojnie pokierować wikingami walczącymi z samurajami na zamglonych ulicach wiktoriańskiego Londynu. Jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia.

CW: Your next title will be Blood Eagle Skirmish Game. Tell us about it.
CC: Blood Eagle is another narrative skirmish game based in 9th-10th century northern Europe, the classic Viking Age. It will initially cover Britain, Scandinavia and northern Europe. We may later publish material for southern Europe, Russian and the Arabic world.
Like Daisho it will have three levels of play - historical, heroic and legendary. So you can play a viking warband taking on saxons, franks or wends, or dealing with the Jotun (Frost Giants) and the Draugr (Undead).
Blood Eagle shall be released in the spring of 2016.
One thing worth noting is that IHMN, Daisho and Blood Eagle share the same core rules and so are compatible. If you would like to play a certain time-travelling adventurer you could have vikings fighting samurai in the foggy streets of Victorian London. Your only limit is your imagination.
***
Serdecznie dziękujemy Craigowi za wywiad i życzymy sukcesów i kolejnych ciekawych pomysłów.

Tłumaczenie - Thomas
Pytania - Czaki