poniedziałek, 7 grudnia 2015

Battlegroup: Le Vicomte crossroads

Kolejny ze szkiców scenariuszy do Battlegroup. Tym razem jeszcze nie rozgrywany. ***
Le Vicomte crossroads


miejsce i czas akcji: Normandia 1944

cel gry - US Army:  zająć skrzyżowania (zajęcie objective'u, w 5" od objective'u nie może być wrogich jednostek)
cel gry - Niemcy: zająć skrzyżowania (zajęcie objective'u, w 5" od objective'u nie może być wrogich jednostek)
stół: 180x120cm
strefa rozstawu - US Army: północno-zachodni fragment mapy (na mapie US DZ)
strefa rozstawu - Niemcy: południowy fragment mapy, w obrębie zabudowań (na mapie GERMAN DZ)

Zasady dodatkowe:
- jeden objective (zaznaczony na mapie gwiazdką), żadna ze stron nie może wygrać automatycznie wszystkie objective'y,
- w pierwszej turze rozstawiają się jednostki zwiadu obu stron, w drugiej i kolejnych turach wchodzi k6 jednostek,
- inicjatywę ma strona amerykańska.

Starcie planujemy jako rozgrywkę demonstrującą zasady gry, po ok. 250 pkt. na stronę.