środa, 24 lutego 2016

Wywiad z Josephem A. McCullough / Interview with Joseph A. McCullough

Na nasze pytania zgodził się odpowiedzieć Joseph A. McCullough, zapraszamy zatem do lektury wywiadu z autorem gry Frostgrave.
  
For our questions answered Joseph A. McCullough, author of Frostgrave. Enjoy reading.
***
Codename (CW): Na wstępie chciałbym pogratulować Tobie sukcesu Frostgrave. Spodziewałeś się tego?
Joseph A. McCullough (JMC): Wielkie dzięki! Kiedy na początku zacząłem pracę nad Frostgrave miała to być mała książka, część serii Osprey Wargames. Później szybko okazało się, że gra rozrosła się do czegoś znacznie większego. Nawet wtedy nie podejrzewałem tak pozytywnej reakcji jaką otrzymały zasady. Była to wspaniała niespodzianka!

CW: At the beginning I want to congratulate success of Frostgrave. Did you expect that?
JMC: Many thanks! When I first started work on Frostgrave, it was going to be a smaller book, a part of the Osprey Wargames Series. Then, quickly, it grew into something much bigger. Even then, I never expected the kind of positive reaction it has recieved. It’s been a wonderful surprise!

CW: Jak długo zajmujesz się grami bitewnymi? Od czego zaczynałeś?
JMC: Swoją karierę gracza rozpocząłem w zasadzie od gier fabularnych, grając sporo w D&D, MERP i GURPS. W pewnej chwili zdałem sobie sprawę, że tak jak lubię grać, tak samo lubię malować figurki i ta myśl doprowadziła mnie do wargamingu. Idea ta zakorzeniła się jeszcze bardziej kiedy przeprowadziłem się do Wielkiej Brytanii dziesięć lat temu. Brytyjska scena wargamingowa jest znacznie większa i zróżnicowana pod tym względem niż scena w Stanach Zjednoczonych.

CW: How long are you interested in wargaming? How did your adventure begin?
JMC: I actually began my gaming career as a role-player, playing a lot of D&D, MERP, and GURPS. At some point I realized I enjoyed painting the figures as much as actually playing, and this lead me into wargaming. This really took hold after I moved to Britain about ten years ago. The British wargaming scene is much bigger and much more diverse than the one in the USA.


CW: Wróćmy do Frostgrave. Skąd pomysł na grę?
JMC: Uwielbiam postacie czarodziejów, ale z jakiegoś powodu ci goście są niedoceniani i stoją w cieniu w większości gier bitewnych. Nigdy tego nie rozumiałem. Wydawało mi się, że jeśli magia istnieje w danym świecie to magowie będą jednymi z najpotężniejszych ludzi wokoło. Kiedy wiedziałem już, że magowie będą głównym wątkiem w mojej grze potrzebowałem czegoś odpowiedniego o co będą walczyć. Co nadaje się lepiej od ogromnego zniszczonego miasta pełnego magicznych przedmiotów?
  
CW: Let’s go back to Frostgrave. Where did you get the idea for this game? 
JMC: I love wizards, but for some reason, these guys always seem to be an afterthought in most wargames. I’ve never understood this. It seeme dto me if magic exists in a world, then wizards are likely to be the most dangerous people around. Once I knew my game would be based around wizards, I needed to have something suitable for them to fight over. What better than a big ruined city full of magical stuff!

CW: A skąd pomysł na zbiór opowiadań?
JMC: Podręcznik do Frostgrave nie zawiera zbyt dużo fabularnego i historycznego fluffu na ten temat. Po części jest to spowodowane faktem, że zasady z początku miały być niewielką książką, a po części dlatego że chciałem stworzyć w miarę otwarty świat. Tak czy inaczej wydaje mi się, że jest to wspaniałe miejsce do rozgrywania przygód. Tales of The Frozen City zostały stworzone po to aby ukazać zróżnicowanie elementów jakie mogą zostać odkryte w Mroźnym Mieście, bez konieczności zbytniego zagłębiania się w szczegóły.

CW: And from where idea for Tales of The Frozen City?
JMC: The Frostgrave book doesn’t contain much background. Partly that is because it began as a small project and partly because I wanted to leave it a very open setting. That said, I think it is a great setting for adventure. Tales of the Frozen City exists to show the different kind of elements that can be found in The Frozen City, without filling in too much of the detail.

CW: Czy zamierzasz rozwijać opis świata Frostgrave? Czy jednak fluff jest tylko dodatkiem do świetnej mechaniki gry?
JMC: Powoli, świat Frostgrave będzie rozwijany i powiększany, ale zawsze będzie to raczej mało określone miejsce. Mroźne Miasto nie ma mapy i prawdopodobnie nigdy jej nie stworzę. Myślę, że tajemnicza otoczka tego uniwersum jest częścią tak wspaniałego odbioru gry. Znaczy to, że świat ma sporo miejsca na interpretację i własne gusta wszystkich graczy.

CW: Are you planning to expand Frostgrave setting? Or fluff is only addition to already excellent game mechanic?
JMC: Slowly, the world of Frostgrave will be expanded, but it is always going to be a rather poorly defined place. There is no map of the Frozen City, and I don’t intend to every make one. I think the mystery of the setting is part of the great appeal. It means there is plenty of room for people to come up with their own interpretations to suit their own tastes.

CW: Mówiłeś, że "Frostgrave zawsze będzie grą o czarodziejach". Czy zamierzasz dodać nowe szkoły magii albo nowe czary? Jeśli tak, to czy będzie osobny dodatek z nowymi czarami?
JMC: To ciężkie pytanie do udzielenia odpowiedzi,  nie mam zamiarów stworzenia nowej szkoły magii, która będzie stała w linii z oryginalną dziesiątką. Tak czy inaczej wcześniej były jeszcze inne szkoły magii, które nie zostały uwzględnione w podręczniku i ich elementy pojawią się w przyszłości. Ponadto czarodzieje nie są jedynymi postaciami władającymi magią w świecie Frostgrave i podobnie jak w przypadku szkół , również inne postacie potrafiące posługiwać się czarami mogą pojawić się w przyszłości.

CW: You said that „Frostgrave has always been about the wizards”. Are you planning new wizard’s schools or spells? If yes – will there be separate suplement only for wizards?
JMC: That’s a tough question to anwer. I have no intention of creating new schools of magic that will stand next to the original ten. That said, there were once other schools of magic that have been lost, and elements of those will appear. Also, the wizards aren’t the only ‘weilders of magic’ in the Frostgrave world, and we may meet some of the others further down the line.

CW: Czy planujesz rozwijać dalej grę poza ustalone trzy dodatki papierowe i trzy mini-dodatki w formacie pdf?
JMC: Tak. Jestem właśnie w trakcie rozmów z wydawnictwem Osprey na temat rozszerzenia gry ponad zapowiedziane dodatki oraz tego co przyszłość przyniesie dla Frostgrave.

CW: Are you planning to develop game beyond announced three supplements books and three mini-supplements in pdf format?
JMC: Yes. I’m in talks with Osprey right now about moving the game forward beyond that and what, exactly, the future holds for Frostgrave.

CW: Społeczność graczy na świecie (i w Polsce również) ocenia grę bardzo dobrze. Czy zamierzasz rozwijać grę zgodnie z uwagami fanów?
JMC: Zdecydowanie! Staram się być aktywnym członkiem społeczności Frostgrave i zawsze jestem zainteresowany tym co ludzie myślą na temat poprawy gry lub co chcieliby zobaczyć w przyszłości. Dodatek Sellsword jest chyba tego najlepszym dowodem. Zawsze miałem zamiar dodać postać Kapitana do gry i z powodu dużego odzewu na ten temat przyspieszyłem jego pojawienie się. Koniec końców piszę przede wszystkim dla siebie. Muszę zaufać swojej kreatywności. Jeśli mam zamiar zachować grę świeżą, a pisanie przyjemnym, muszę pilnować aby moje pomysły pozostawały interesujące w odbiorze.

CW: Game community around the world (also in Poland) evaluate game very good. Are you considering players comments while working on „Frostgrave”?
JMC: Absolutely. I’ve tried to be an active part of the Frostgrave community, and I’m always interested to hear what people think and consider their thoughts on what would improve the game or what kind of things they would like to see added. Sellsword is probably the best evidence of that. I had always intended to add Captains to the game, but there were so many requests for them that I moved up the timetable for them. That said, at the end of the day, I have to write for myself first and foremost. I have to trust in my own creativity. If I am going to keep the game fresh and the writing process enjoyable, I need to keep experiement in ways that I find interesting.

CW: Gracze wiele razy pytali o nowe rasy w świecie Frostgrave. Może tym razem powiesz coś więcej?
JMC: W rzeczy samej pytają! Zdecydowanie w świecie Frostgrave są "inne rasy" takie jak na przykład Gnolle, które pojawią się w kolejnym dodatku, Into the Breeding Pits. Jeśli jednak pytasz czy kiedykolwiek dodam statystyki dla elfów, krasnoludów czy orków to odpowiedź brzmi "nie". Myślę, że jedną z mocniejszych stron gry jest fakt, że teraz możesz używać figurek elfów czy orków w swoich drużynach. Myślałem na ten temat wiele razy i szczerze uważam, że różnorodność rasowa przyniosła by tylko szkodę zamiast pozytywów.

CW: Players many times asked about others races in „Frostgrave”. Maybe this time you could say a little more about this? 
JMC: They have! There are definitely ‘other races’ in the world of Frostgrave, such as the Gnolls who come to the fore in the next supplement, Into the Breeding Pits. However, if you are asking, am I ever going to do stats for Elves, Dwarves, and Orcs, the answer is a flat out ‘no’. I think one of the real strengths of the game is that you can already use Elf or Orc figures for your warband with the rules as written. I put a lot of thought into this, and I fully believe that racial characteristics would do the game more harm than good.

CW: Dziękuję bardzo za wywiad i życzę dalszego rozwoju Frostgrave.
JMC: Dzięki za danie szansy Frostgrave i za wspieranie gry.
  
CW: Thank you very much for interview and I wish you continued success with Frostgrave and other your works.
JMC: Thank you for giving Frostgrave a try and continuing to support it!
 
Tłumaczenie - Thomas
Pytania - Czaki