poniedziałek, 6 czerwca 2011

BAOR (GB, Cold War)

Brytyjska Armia Renu powstała w sierpniu 1945 roku z 21 Grupy Armii jako jednostka, która miała nadzorować brytyjską strefę okupacyjną w Niemczech. Jednak „Zimna Wojna" spowodowała, że formacja ta z okupacyjnej szybko stała się formacją obronną, mającą za zadanie bronić części terytorium RFN przed inwazją sowiecką.
Dowódca BAOR był zarazem dowódcą Northern Army Group (NORTHAG) i podlegały mu następujące siły NATO:
-      BRITISH ARMY OF THE RHINE (BAOR) czyli 1st British Corps,
-      III US Corps,
-      Dutch and Belgium Corps,
-      III French Corps and Rapide Action Force,
-      I German Corps.