piątek, 1 lipca 2011

Watażka i ochroniarze / Warlord and bodyguards


Moi kumple rozgrywają sporo współczesnych scenariuszy. Postanowiłem więc włączyć się do ich rozgrywek w "Ambush Alley - Force on Force". Potrzebuję zatem nieco współczesnych oddziałów. A ponieważ nie mam ochoty grać islamskimi, izraelskimi czy amerykańskimi siłami - wybrałem zatem rodowitych Afrykanów. Chcę przygotować prywatną armię afrykańskiego watażki z dużą ilością czarnoskórych milicjantów, kilkoma najemnikami i dzikimi zwiadowcami. A ponieważ lubię konwencję Pulp/Horror - przygotuję także kilku tajemniczych szamanów, kultystów Voo Doo i inne takie afrykańskie smaczki. Na razie pomalowałem kacyka wraz z ochroniarzami oraz przygotowałem dla nich fluff.

Pułkownik Olisadebe jest kacykiem plemienia Tanga. Ma zamiar podbić okoliczne plemiona i ustanowić Republikę Tangalandu. Ma dwie piękne i oddane ochroniarki - są to Tea i Vea. Są absolutnie lojalne względem Olisadebe, gotowe w każdej chwili oddać za niego życie. Ale najskuteczniejszym strażnikiem jest jego brat - Kali Zaklinacz. Jego dwa wyszkolone lwy są zabójcze dla wrogów Olisadebe. Jakiś czas temu bracia znaleźli bogate złoże złota w górach na terenie plemienia Tanga. Olisadebe ma więc wystarczające fundusze, aby uzbroić współplemieńców w nowoczesną broń oraz aby zaciągnąć najemników. Niestety bracia nie wiedzą jeszcze, że ich "złoty interes" został odkryty także przez satelity szpiegowskie C.I.A...

My friends are playing a lot of modern scenarios. I made a decission to join their "Ambush Alley - Force on Force" gameplays. So I need the modern units to play. Because I don't want to play with Islamic, Israelic nor American forces, so I chose the native Africans. I want to prepare African warlord's private army with a lot of black-skinned militiamen, some cotractors and wild tribesmen scouts. Because I like to play the Pulp/Horror scenarios - I will prepare some mysteroious shamans, Voo Doo cultists and other African tastes. Now I painted the warlord and his bodyguards and prepared some fluff for them.

Colonel Olisadebe is the Tanga tribe chieftain. He wants to conquer the neighbouring tribes and rise the Republic of Tangaland. He has two devouted maiden bodyguards - Tea and Vea. They are depply loyal to Olisadebe and ready to sacrifice their life for him. But the most effective guardian is his brother - Kali the beastmaster. His two trained lions are deadly for Olisadebe's enemies. Some time ago the brothers have found the gold deposits in the mountains laid in Tanga tribe area. Olisadebe has sufficient funds to equip the tribe with modern weapons and to hire some mercenaries. Unfortunately they don't know yet that C.I.A. has revealed their " gold interest" via satelite...