poniedziałek, 18 lipca 2011

Transport dla moich Niemiaszków (East Germany, Cold War)

Dzisiaj przedstawiciele wybitnej wschodnioniemieckiej motoryzacyjnej
myśli technicznej - samochody ciężarowe IFA (Industrieverband
Fahrzeugbau czyli Zjednoczenie Przemysłowe Zakładów Budowy Samochodów)
- zwane pieszczotliwie przez naszych kierowców ... "Zemstą Honeckera".
Modele są w skali 1/87.